Δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού κλάδου

Το Voyager Worldwide παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφοριών δεδομένων για να βοηθήσει τον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας να προβεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ξεκλειδώσει πληροφορίες και να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Voyager Dashboard

Your dashboard is waiting for you

We know time is precious, that’s why we’re making it easier for you to access useful information on all of your ships, absolutely free. Save time and make sure your vessels have only the navigational products they need with your very own Voyager dashboard.

Ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας

Ship Management

Διαχείριση πλοίων

Πληθώρα πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Vessel Navigation

Vessel navigation

Αυτοματοποίηση και την απλότητα για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η ηλεκτρονική πλοήγηση.

Voyager Living Lab

A collaboration initiative that aims to drive and support the development of open, user-driven innovation.

Δείτε πώς το Voyager μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας

Voyager PLANNING STATION

Για τη διαχείριση πλοήγησης στη γέφυρα

Voyager FLEET INSIGHT

Για διαχειριστές πλοίων

Join over 25% of Shipping companies worldwide

More than 1100 companies like yours rely on Voyager every day to help them improve safety and compliance, work more efficiently and drive increasingly valuable operational insights.

Global Marine
Our Shipping Company - Mol

Τελευταίες ειδήσεις

Read all news
The problems of being future-proof
The problems of being future-proof

Investing in anything carries an element of risk. Next generation technology will fall in price and grow in functionality the moment you buy the …

January 4, 2023

Hope is the most precious gift of all

We know that for organised people, Christmas starts early. But for Mission to Seafarers South Wales Port Chaplain Mark Lawson-Jones, getting read…

December 15, 2022

Week 48 2021: Top picks from this week’s latest publication releases

Voyager Worldwide Christmas Opening Times 2022 Our Christmas Opening times are displayed below. Our out of hours service and support team are ava…

November 29, 2022

It's not about the ship…

The call to decarbonise the global economy demands radical thinking about how to reinvent industries, business sectors and many of the basic elem…

November 29, 2022

Can a carbon tax contribute to a just energy transition?

Just before the COP27 meeting got underway, the International Maritime Organization hosted a symposium, designed to bring together member states,…

November 24, 2022

Απορίες; Ας το συζητήσουμε.

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Voyager μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία σας στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής πλοήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας