Δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού κλάδου

Το Voyager Worldwide παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφοριών δεδομένων για να βοηθήσει τον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας να προβεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ξεκλειδώσει πληροφορίες και να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Voyager Dashboard

Your dashboard is waiting for you

We know time is precious, that’s why we’re making it easier for you to access useful information on all of your ships, absolutely free. Save time and make sure your vessels have only the navigational products they need with your very own Voyager dashboard.

Ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας

Ship Management

Διαχείριση πλοίων

Πληθώρα πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Vessel Navigation

Vessel navigation

Αυτοματοποίηση και την απλότητα για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η ηλεκτρονική πλοήγηση.

Voyager Living Lab

A collaboration initiative that aims to drive and support the development of open, user-driven innovation.

Δείτε πώς το Voyager μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας

Voyager PLANNING STATION

Για τη διαχείριση πλοήγησης στη γέφυρα

Voyager FLEET INSIGHT

Για διαχειριστές πλοίων

Join over 25% of Shipping companies worldwide

More than 1100 companies like yours rely on Voyager every day to help them improve safety and compliance, work more efficiently and drive increasingly valuable operational insights.

Global Marine
Our Shipping Company - Mol

Τελευταίες ειδήσεις

Read all news
The High Seas Treaty and regulation beyond borders
The High Seas Treaty and regulation beyond borders

The agreement to protect vast swathes of international ocean waters from pollution and degradation is another new regulatory frontier for shippin…

March 14, 2023

Voyager Worldwide sponsors Hellenic Dinner Dance

Voyager Worldwide are proud to be a sponsor of the Hellenic Dinner Dance being hosted for the 28th Anniversary. This is always considered a great…

February 24, 2023

Νέες υπηρεσίες LEO ( σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη) – μια επανάσταση στις επικοινωνίες του πληρώματος;

Η μεγαλύτερη τάση ναυτιλιακής τεχνολογίας του 2022 – και πιθανότατα του 2023 –…

February 16, 2023

The problems of being future-proof

Investing in anything carries an element of risk. Next generation technology will fall in price and grow in functionality the moment you buy the …

January 4, 2023

Hope is the most precious gift of all

We know that for organised people, Christmas starts early. But for Mission to Seafarers South Wales Port Chaplain Mark Lawson-Jones, getting read…

December 15, 2022

Απορίες; Ας το συζητήσουμε.

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Voyager μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία σας στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής πλοήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας