Δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού κλάδου

Το Voyager Worldwide παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφοριών δεδομένων για να βοηθήσει τον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας να προβεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ξεκλειδώσει πληροφορίες και να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Voyager Dashboard

Your dashboard is waiting for you

We know time is precious, that’s why we’re making it easier for you to access useful information on all of your ships, absolutely free. Save time and make sure your vessels have only the navigational products they need with your very own Voyager dashboard.

Ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας

Ship Management

Διαχείριση πλοίων

Πληθώρα πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Vessel Navigation

Vessel navigation

Αυτοματοποίηση και την απλότητα για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η ηλεκτρονική πλοήγηση.

Πωλήσεις και εμπορία

Βελτίωση των πωλήσεων, της εμπορίας και της εξυπηρέτησης πελατών με τη μοναδική βάση ναυτικών δεδομένων μας.

Δείτε πώς το Voyager μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας

Voyager PLANNING STATION

Για τη διαχείριση πλοήγησης στη γέφυρα

Voyager FLEET INSIGHT

Για διαχειριστές πλοίων

Join over 25% of Shipping companies worldwide

More than 1100 companies like yours rely on Voyager every day to help them improve safety and compliance, work more efficiently and drive increasingly valuable operational insights.

Global Marine
Our Shipping Company - Mol
Epic Gas
Edt Offshore
Shipping Companies Worldwide

Τελευταίες ειδήσεις

Read all news
Week 33 2022: Top picks from this week’s latest publication releases
Week 33 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

August 12, 2022

Week 32 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

August 8, 2022

Just grin and bear it?

First the good news. The Seafarers Happiness Index, published by the Mission to Seafarers, took a move upward in the second quarter of this year …

August 4, 2022

Week 31 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

July 29, 2022

Week 30 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

July 21, 2022

Απορίες; Ας το συζητήσουμε.

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Voyager μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία σας στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής πλοήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας