Δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού κλάδου

Το Voyager Worldwide παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφοριών δεδομένων για να βοηθήσει τον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας να προβεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ξεκλειδώσει πληροφορίες και να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Voyager Dashboard

Your dashboard is waiting for you

We know time is precious, that’s why we’re making it easier for you to access useful information on all of your ships, absolutely free. Save time and make sure your vessels have only the navigational products they need with your very own Voyager dashboard.

Ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας

Ship Management

Διαχείριση πλοίων

Πληθώρα πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Vessel Navigation

Vessel navigation

Αυτοματοποίηση και την απλότητα για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η ηλεκτρονική πλοήγηση.

Voyager Living Lab

A collaboration initiative that aims to drive and support the development of open, user-driven innovation.

Δείτε πώς το Voyager μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας

Voyager PLANNING STATION

Για τη διαχείριση πλοήγησης στη γέφυρα

Voyager FLEET INSIGHT

Για διαχειριστές πλοίων

Join over 25% of Shipping companies worldwide

More than 1100 companies like yours rely on Voyager every day to help them improve safety and compliance, work more efficiently and drive increasingly valuable operational insights.

Global Marine
Our Shipping Company - Mol

Τελευταίες ειδήσεις

Read all news
Please take a ticket and get in line
Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023

Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας;

Θα μπορούσατε σύντομα να ταξιδεύετε με ένα πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορ…

August 16, 2023

MARPOL Annex VI & NTC 2008, 2023 Edition

Overview The MARPOL Annex VI & NTC 2008 is a mandatory requirement for vessels to carry onboard to prevent air pollution from ships, coveri…

July 30, 2023

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

In line with UKHO investment to improve the safety of its products and services, we’re excited to announce that Voyager AVCS updates will …

July 25, 2023

Απορίες; Ας το συζητήσουμε.

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Voyager μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία σας στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής πλοήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας