Δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποτελεσματικού κλάδου

Το Voyager Worldwide παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης και πληροφοριών δεδομένων για να βοηθήσει τον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας να προβεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ξεκλειδώσει πληροφορίες και να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος

Voyager Dashboard

Your dashboard is waiting for you

We know time is precious, that’s why we’re making it easier for you to access useful information on all of your ships, absolutely free. Save time and make sure your vessels have only the navigational products they need with your very own Voyager dashboard.

Ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα μεταμορφώσει την επιχείρησή σας

Ship Management

Διαχείριση πλοίων

Πληθώρα πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και αύξηση της παραγωγικότητας.

Vessel Navigation

Vessel navigation

Αυτοματοποίηση και την απλότητα για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η ηλεκτρονική πλοήγηση.

Voyager Living Lab

A collaboration initiative that aims to drive and support the development of open, user-driven innovation.

Δείτε πώς το Voyager μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας

Voyager PLANNING STATION

Για τη διαχείριση πλοήγησης στη γέφυρα

Voyager FLEET INSIGHT

Για διαχειριστές πλοίων

Join over 25% of Shipping companies worldwide

More than 1100 companies like yours rely on Voyager every day to help them improve safety and compliance, work more efficiently and drive increasingly valuable operational insights.

Global Marine
Our Shipping Company - Mol

Τελευταίες ειδήσεις

Read all news
New Alerts service available in VFI
New Alerts service available in VFI

The new Alerts module has been created to notify Voyager Fleet Insight users about key changes when they occur. This is a free service for VFI Pr…

October 3, 2022

Week 40 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

September 30, 2022

Smarter money, smarter technology, hold the key to a cleaner shipping industry

Improving access to future fuels, upgrading technology onboard ship to smooth the adoption process, changes to customer behaviour and a willingne…

September 27, 2022

New improvements on how vessels’ routes are managed in VFI

We’ve made some improvements on how vessels’ routes are managed in Voyager Fleet Insight to make it easier to identify vessels’ current…

September 27, 2022

Week 39 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

New Editions for pre-ordering ECDIS Procedures Guide Recommended for all vessels [Code: WITH 305/ WITH 305-EB] Witherby Connect or Ha…

September 26, 2022

Απορίες; Ας το συζητήσουμε.

Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους το Voyager μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία σας στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής πλοήγησης

Επικοινωνήστε μαζί μας