Επιστροφή

September 2, 2022

Ειδήσεις, New Editions

Week 36 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

New Editions for pre-ordering
IMSBC Code – International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (2022 Edition)
Essential for Bulk Carriers
[Code: IMO 260E-22EB ]
IMO eReader
This publication also presents additional information that supplements the IMSBC Code, such as the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code, including BLU Manual) and Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds. The International Maritime Solid Bulk Cargoes Code and supplement is commended to Administrations, shipowners, shippers and masters and all others concerned with the standards to be applied in the safe stowage and shipment of solid bulk cargoes, excluding grain.
To pre-order New Editions, simply email us at customerservices@voyagerww.com, or contact your preferred Voyager Worldwide office here.

 

OUTFIT MANAGEMENT TABLE
Forthcoming New Admiralty Charts/New Edition Charts to be Published in Week 36
Chart

Title

Chart Title NE/NC Date
259 International Chart Series, Baltic Sea. NE 08.09.2022
976 International Chart Series, Gulf of Bothnia, Sweden – East Coast, Approaches to Piteå. NE 08.09.2022
1144 China – East Coast, Qiqu Liedao, Yangshan Deep Water Port. NE 08.09.2022
1220 Central America – East Coast, Gulf of Honduras and Yucatan Channel. NE 08.09.2022
1303 China – East Coast, Zhoushan Qundao, Nanhui Zui to Huoshan Liedao. NE 08.09.2022
2276 Baltic Sea, Lithuania, Klaipėda and Approaches. NE 08.09.2022
3674 International Chart Series, Finland – Gulf of Bothnia, Approaches to Jakobstad. NE 08.09.2022
8152 Port Approach Guide Qingdao. NE 08.09.2022
8153 Port Approach Guide Approaches to Qingdao NE 08.09.2022
Forthcoming Charts to be Withdrawn in Week 36
Chart Number Chart Title Replacement Chart Number
259 International Chart Series, Baltic Sea. 259
976 International Chart Series, Gulf of Bothnia, Sweden – East Coast, Approaches to Piteå. 976
1144 China – East Coast, Qiqu Liedao, Yangshan Deep Water Port. 1144
1220 Central America – East Coast, Gulf of Honduras and Yucatan Channel. 1220
1303 China – East Coast, Zhoushan Qundao, Nanhui Zui to Huoshan Liedao. 1303
2276 Baltic Sea, Lithuania, Klaipėda and Approaches. 2276
3674 International Chart Series – Finland – Gulf of Bothnia, Approaches to Jakobstad. 3674
8152 Port Approach Guide Qingdao. 8152
8153 Port Approach Guide Approaches to Qingdao. 8153
Forthcoming New Edition Publications to be published in Week 36
NP No. Title Date Remarks
NP205-23 ADMIRALTY Tide Tables

South China Sea and Indonesia

(Including Tidal Stream Tables)

Volume 5, 2023 Edition.

ISBN Number: 978-0-70-772-2511

08/09/2022 New Edition..
NP286(4) ADMIRALTY List of Radio Signals.

Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations

Indian Sub-continent, South East Asia and Australasia

Volume 6(4), 3rd Edition (2022).

ISBN Number: 978-0-70-774-7316

08/09/2022 Updated to Week 29/22 (21/07/22).

First updates in NM Week 36/22 (08/09/22)

The 2nd Edition (2021) of N286(4) is cancelled.

 

 

How can we help?

Our help team is on call 24/ hours a day 7 days a week including holidays.

To speak with our Customer Service team, simply email us at customerservices@voyagerww.com, or contact your preferred Voyager Worldwide office here.

 

Κοινοποίηση
Voyager Worldwide celebrates World Maritime Day with Mission to Seafarers Voyager Worldwide celebrates World Maritime Day with Mission to Seafarers

From left to right; Our Voyager team – Rudolph Jose Razul, Tulika Prasad, Wen Bin Loy, Rain Pang, Adam Moszczynski and Chenny Lau.   …

September 28, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Please take a ticket and get in line Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας; Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs