Επιστροφή

November 30, 2017

Ειδήσεις

AVCS data – Weeks’ 46 & 47

The UKHO have advised that there is an issue with AVCS data supplied in Weeks’ 46 and 47.

You may be affected by this issue if you:

  • Use Admiralty Planning Station or Admiralty Gateway
  • Update AVCS using the Weekly Updates email
  • Receive AVCS updates from GNS on disc or USB
  • Own any of the ENCs listed on the attached pdf document

Some models of ECDIS may show errors when trying to load affected AVCS data.

If you do have issues with these cells, the data will be repaired with the AVCS updates for week 48. If you require this data urgently, you can request this through support@gnsworldwide.com.  The repaired data will also be provided with Voyager updates for week 49.

Click here to download the pdf for more information: AVCS user information

Κοινοποίηση
Η Voyager Worldwide συνεργάζεται με την MariApps Marine Solutions για να ενισχύσει τις λύσεις πλοήγησης και διαχείρισης πλοίων με ενιαίου τύπου τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MariApps. Η Voyager Worldwide συνεργάζεται με την MariApps Marine Solutions για να ενισχύσει τις λύσεις πλοήγησης και διαχείρισης πλοίων με ενιαίου τύπου τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MariApps.

Σιγκαπούρη, 19 Μαΐου 2023 – Η Voyager Worldwide (VWW), η κορυφαία εταιρεία ναυτιλιακών λύσε…

May 19, 2023 – Ειδήσεις, Press Releases

Our Japanese team receives the Japan Self-Defense Forces award Our Japanese team receives the Japan Self-Defense Forces award

We’re excited to announce that our Japanese team based in Yokohama and Kobe was honored to receive the Japan Self-Defense Forces (JSDF) awa…

May 3, 2023 – Ειδήσεις, New Editions

Voyager staff take part in Beach Clean Up, to help support environmental sustainability Voyager staff take part in Beach Clean Up, to help support environmental sustainability

Every year, millions of tons of plastic falls into the oceans. As a company, we understand that marine plastic pollution presents a huge challeng…

April 19, 2023 – Ειδήσεις