Επιστροφή

March 27, 2020

Ειδήσεις

DHL experiencing delays to specific destinations due to COVID-19 #Update 1

Update 27th March 2020

Our global purchasing team are working closely with all our suppliers on a daily basis, keeping our customers up to date with the latest COVID-19 information.

DHL, our main delivery supplier partner have advised that they are experiencing delays globally, which will in turn impact the time of delivery of items dispatched from our warehouses and the possibility of locations being unavailable due to restrictions.  To help support us, we would request you to place orders in advance to ensure that we get deliveries to you as quickly as possible in this current climate. Our Customer Service team will work closely with you to schedule the delivery from either one of our warehouses or via our global network of suppliers.

Certain countries are already experiencing delays, specifically Australia, Malaysia and Sri Lanka and as the situation continues, we expect to see further countries being added.  A full list of countries that have limitations applied here, the below provides a quick summary of the DHL notification;

DHL are experiencing delays to specific destinations due to COVID-19

 • Saturday delivery services to Austria and Denmark have been temporarily suspended
 • New Zealand have advised that any shipments which are not addressed as essential services (police/hospitals etc.) will be delivered after the lockdown has been lifted
 • The countries listed below are currently suspended until further notice:
  • Sao Tome & Principe
  • Somalia
  • Somaliland
  • Guinea Bissau
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Libya
  • Seychelles
  • Comoros
  • India
  • Cape Verde
  • Cuba
  • Falklands Islands

Click  to view the DHL notification here.

If you have any concerns, please contact us at customerservices@gnsworldwide.com.

Κοινοποίηση
Please take a ticket and get in line Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας; Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας; Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας;

Θα μπορούσατε σύντομα να ταξιδεύετε με ένα πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορ…

August 16, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs