Επιστροφή

October 30, 2019

Ειδήσεις

Join us at DataccioConnect Conference in Singapore, 15th November

Our Business Development Director, Bireshwar Kumar will be presenting at the DataccioConnect Singapore event to talk about ‘Data Driven Voyage Optimisation’.
Discover 4 ways why shipping company should be using data to reduce navigational costs
1. Ensuring every vessel is on the most cost effective navigation service option for its trading patterns and operations
2. Budgeting more accurately so any anomalies can be quickly spotted and addressed
3. Equipping vessels to more accurately purchase what they need
4. Analysing usage and reducing overspending
If your attending and interested in having a chat, let us know by contacting our expert Bireshwar Kumar directly Bireshwar.Kumar@gnsworldwide.com for further information.

Κοινοποίηση
Please take a ticket and get in line Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας; Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας; Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας;

Θα μπορούσατε σύντομα να ταξιδεύετε με ένα πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορ…

August 16, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs