Επιστροφή

October 29, 2019

Ειδήσεις

Join us at Digital Ship Conference in Athens, 13th – 14th November

GNS has teamed up with Caxton, one of Europe’s largest payment card and foreign exchange specialist to bring you a more secure, efficient and cost effective way to manage your costs.
Visit us at Digital Ship, Stand 15 and speak to one of our experts to discover 3 Ways to Reduce Costs in 2020.
Reduce onboard cash with Voyager MONEY
Spend less on exchange rates and bank fees with Voyager PAY
Save money on voice calls to ships with Voyager VOICE
A better way to manage your costs

Voyager MONEY – A more secure, efficient and cost effective way to manage Cash-to-Master. Discover more.
Voyager VOICE – Save money on L-band calls compared to standard rates and enjoy better call quality. It’s the perfect shore to ship calling solution. Discover more.
Join us at Digital Ship Conference in Athens, 13th – 14th November.
Click here to schedule a meeting or contact our expert John Lees directly john.lees@gnsworldwide.com for further information.

Κοινοποίηση
Η Voyager Worldwide συνεργάζεται με την MariApps Marine Solutions για να ενισχύσει τις λύσεις πλοήγησης και διαχείρισης πλοίων με ενιαίου τύπου τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MariApps. Η Voyager Worldwide συνεργάζεται με την MariApps Marine Solutions για να ενισχύσει τις λύσεις πλοήγησης και διαχείρισης πλοίων με ενιαίου τύπου τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MariApps.

Σιγκαπούρη, 19 Μαΐου 2023 – Η Voyager Worldwide (VWW), η κορυφαία εταιρεία ναυτιλιακών λύσε…

May 19, 2023 – Ειδήσεις, Press Releases

Our Japanese team receives the Japan Self-Defense Forces award Our Japanese team receives the Japan Self-Defense Forces award

We’re excited to announce that our Japanese team based in Yokohama and Kobe was honored to receive the Japan Self-Defense Forces (JSDF) awa…

May 3, 2023 – Ειδήσεις, New Editions

Voyager staff take part in Beach Clean Up, to help support environmental sustainability Voyager staff take part in Beach Clean Up, to help support environmental sustainability

Every year, millions of tons of plastic falls into the oceans. As a company, we understand that marine plastic pollution presents a huge challeng…

April 19, 2023 – Ειδήσεις