Επιστροφή

October 29, 2019

Ειδήσεις

Join us at Digital Ship Conference in Athens, 13th – 14th November

GNS has teamed up with Caxton, one of Europe’s largest payment card and foreign exchange specialist to bring you a more secure, efficient and cost effective way to manage your costs.
Visit us at Digital Ship, Stand 15 and speak to one of our experts to discover 3 Ways to Reduce Costs in 2020.
Reduce onboard cash with Voyager MONEY
Spend less on exchange rates and bank fees with Voyager PAY
Save money on voice calls to ships with Voyager VOICE
A better way to manage your costs

Voyager MONEY – A more secure, efficient and cost effective way to manage Cash-to-Master. Discover more.
Voyager VOICE – Save money on L-band calls compared to standard rates and enjoy better call quality. It’s the perfect shore to ship calling solution. Discover more.
Join us at Digital Ship Conference in Athens, 13th – 14th November.
Click here to schedule a meeting or contact our expert John Lees directly john.lees@gnsworldwide.com for further information.

Κοινοποίηση
Enhancing Maritime Safety: The Imperative of Pay as You Sail (PAYS) Navigation  Enhancing Maritime Safety: The Imperative of Pay as You Sail (PAYS) Navigation 

In the vast expanse of our oceans, the safety of navigation is paramount. Maritime accidents lead to loss of life and environmental damage and re…

November 15, 2023 – Voyager Product Announcements, Ειδήσεις, Voyager Blogs

Εξυπνότερο, καθαρότερο, πιο συνδεδεμένο: το ψηφιακό μέλλον της ναυτιλίας Εξυπνότερο, καθαρότερο, πιο συνδεδεμένο: το ψηφιακό μέλλον της ναυτιλίας

Η μετάβαση της ναυτιλίας στις ψηφιακές λειτουργίες μπορεί να ήταν αρχικά αργή ,…

November 15, 2023 – Voyager Product Announcements, Ειδήσεις, Voyager Blogs

NAVTOR and Voyager Worldwide to Merge in Landmark Industry Combination NAVTOR and Voyager Worldwide to Merge in Landmark Industry Combination

Egersund, Νορβηγία & Σιγκαπούρη – 9 Νοεμβρίου 2023 – Η NAVTOR, κορυφαίος πάροχος τεχνο…

November 9, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs, Press Releases, New Editions