Προϊόντα και Πακέτα

Προσφέρουμε μια σειρά από τρόπους για να αγοράσετε προμήθειες ναυσιπλοΐας ώστε να ταιριάζουν σε κάθε λειτουργική απαίτηση και απαίτηση προμηθειών.

Πακέτα πλοήγησης

Προσφέρουμε μια σειρά από τρόπους για να αγοράσετε προμήθειες ναυσιπλοΐας ώστε να ταιριάζουν σε κάθε λειτουργική απαίτηση και απαίτηση προμηθειών.

Voyager Navigation ως υπηρεσία

Η δύναμη του λογισμικού και των αναλυτικών στοιχείων δεδομένων και προμήθειες πλοήγησης σε τιμή κόστους ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες πλοήγησης.

Voyager Pay As You Sail

Η ετήσια συνδρομή αφήνει όλα τα ENCs ανοικτά στο ECDIS και το Voyager PLANNING STATION για λόγους προγραμματισμού. Πληρώνετε μόνο για τα διαγράμματα, όταν η καρίνα περνά στο ENC.

Πακέτα Voyager σταθερής τιμής

Πολύ ακριβής σταθερή τιμή για προμήθειες πλοήγησης ώστε να παρέχουν σταθερότητα στον προϋπολογισμό και ευκολότερη διαχείριση πλοήγησης.

Voyager ECDIS σαν Υπηρεσία

Ό, τι χρειάζεστε για ασφαλή, συμβατή με ECDIS πλοήγηση έναντι μιας οικονομικά αποδοτικής μηνιαίας χρέωσης.

Voyager On demand

Μη αυτόματη παραγγελία και διαχείριση των προμηθειών πλοήγησης. Περίοδοι εγγραφής ENC των 3, 6, 9 και 12 μηνών. Βάζει το γραφείο υπό τον έλεγχο 2 με διαδικτυακή λειτουργία έγκρισης.

Το Voyager Fleet Insight παρέχει πλήρη επισκόπηση της θέσης του στόλου, με συμβατότητα πλοήγησης καθώς και την αγορά, τη χρήση ψηφιακών προϊόντων και τη διαχείριση της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει βοήθεια στη διαχείριση των πλοίων, τη διαχείριση της πλοήγησης και της συμμόρφωσης και να κάνει ευκολότερη την αγορά σχετικών καθηκόντων απλούστερη, πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική.

Δωρεάν δοκιμή

Σύγκριση πακέτων και χαρακτηριστικών

Επιλέξτε από 4 επιλογές πακέτων για να καλύψετε τις ανάγκες πλοήγησης ή μιλήστε μαζί μας για την προσαρμογή VFI ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του στόλου σας.

Basic

Essential

Professional

Τυποποιημένη παρακολούθηση σκαφών (ωριαία)

ok
ok
ok

Διαχείριση συμμόρφωσης

ok
ok
ok

Έγκριση παραγγελίας

ok
ok
ok

Ζωντανή παρακολούθηση σκαφών

no
ok
ok

Σχεδιασμός διαδρομής και παραγγελίες

no
ok
ok

Ιστορικό εισόδου σε λιμένα

no
ok
ok

Ζωντανή παρακολούθηση διαδρομής

no
ok
ok

Οθόνη τοίχου (Σκάφος "TV")

no
ok
ok

Εκθέσεις και ανάλυση

no
ok
ok

Γραφήματα CMAP

no
no
ok

Άποψη παρακείμενου σκάφους

no
no
ok

Ο καιρός στη θάλασσα

no
no
ok

Ασφάλεια στη θάλασσα

no
no
ok

MARPOL

no
no
ok

Χωρικά ύδατα

no
no
ok

Επείγουσες ειδοποιήσεις λειτουργίας

no
no
ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok
ok
ok

Basic

Τυποποιημένη παρακολούθηση σκαφών (ωριαία)

ok

Διαχείριση συμμόρφωσης

ok

Έγκριση παραγγελίας

ok

Ζωντανή παρακολούθηση σκαφών

no

Σχεδιασμός διαδρομής και παραγγελίες

no

Ιστορικό εισόδου σε λιμένα

no

Ζωντανή παρακολούθηση διαδρομής

no

Οθόνη τοίχου (Σκάφος "TV")

no

Εκθέσεις και ανάλυση

no

Γραφήματα CMAP

no

Άποψη παρακείμενου σκάφους

no

Ο καιρός στη θάλασσα

no

Ασφάλεια στη θάλασσα

no

MARPOL

no

Χωρικά ύδατα

no

Επείγουσες ειδοποιήσεις λειτουργίας

no

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

Essential

Τυποποιημένη παρακολούθηση σκαφών (ωριαία)

ok

Διαχείριση συμμόρφωσης

ok

Έγκριση παραγγελίας

ok

Ζωντανή παρακολούθηση σκαφών

ok

Σχεδιασμός διαδρομής και παραγγελίες

ok

Ιστορικό εισόδου σε λιμένα

ok

Ζωντανή παρακολούθηση διαδρομής

ok

Οθόνη τοίχου (Σκάφος "TV")

ok

Εκθέσεις και ανάλυση

ok

Γραφήματα CMAP

no

Άποψη παρακείμενου σκάφους

no

Ο καιρός στη θάλασσα

no

Ασφάλεια στη θάλασσα

no

MARPOL

no

Χωρικά ύδατα

no

Επείγουσες ειδοποιήσεις λειτουργίας

no

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

Professional

Τυποποιημένη παρακολούθηση σκαφών (ωριαία)

ok

Διαχείριση συμμόρφωσης

ok

Έγκριση παραγγελίας

ok

Ζωντανή παρακολούθηση σκαφών

ok

Σχεδιασμός διαδρομής και παραγγελίες

ok

Ιστορικό εισόδου σε λιμένα

ok

Ζωντανή παρακολούθηση διαδρομής

ok

Οθόνη τοίχου (Σκάφος "TV")

ok

Εκθέσεις και ανάλυση

ok

Γραφήματα CMAP

ok

Άποψη παρακείμενου σκάφους

ok

Ο καιρός στη θάλασσα

ok

Ασφάλεια στη θάλασσα

ok

MARPOL

ok

Χωρικά ύδατα

ok

Επείγουσες ειδοποιήσεις λειτουργίας

ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

*Requires VPS to be installed onboard

Πρόσθετα Voyager Fleet Insight

Βελτιώστε την εμπειρία σας στο Voyager Fleet Insight με πρόσθετες ενότητες.

AVCS Online

Λιμένες και τερματικοί σταθμοί I.H.S.

Πληροφορίες κινδύνου MaRisk και κίνδυνοι λιμένα

Usage Analysis

Το Voyager Planning Station είναι το λογισμικό της αίθουσας χαρτών για σκάφη που παρέχει μια εύκολη στη χρήση και οικονομικά αποδοτική λύση για το περίπλοκο και χρονοβόρο έργο της διαχείρισης της ψηφιακής και έντυπης πλοήγησης επί του σκάφους - όλα σε μια άμεμπτη υπηρεσία.

Δωρεάν δοκιμή

Συγκρίνετε τα πακέτα τιμών και τα χαρακτηριστικά του Voyager Planning Station

Επιλέξτε από 3 επιλογές πακέτου τιμών για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες πλοήγησής σας.

Basic

Essential

Professional

Κατάλογος Προϊόντων

ok
ok
ok

Προγραμματισμός της διαδρομής

ok
ok
ok

Αδειοδότηση και παραγγελίες βάσει διαδρομής

ok
ok
ok

Voyager Instant Permit

ok
ok
ok

Επίπεδο MARPOL

no
ok
ok

Ενημέρωση AVCS & AIO

no
ok
ok

Ενημερώσεις ADP& eNP

no
ok
ok

Pay As You Sail*

no
ok
ok

Προβολή ENC

no
ok
ok

Εντοπισμός σκαφών*

no
ok
ok

V-Drive

no
ok
ok

Υπέρθεση ψηφιακών εκδόσεων του Ναυαρχείου

no
ok
ok

Προειδοποιήσεις Περιοχής Πλεύσης (Navarea)

no
ok
ok

Επίπεδο πειρατείας

no
ok
ok

Τεκμηρίωση προγράμματος διάπλου

no
ok
ok

Αυτόματη δρομολόγηση από λιμένα σε λιμένα

no
no
ok

Επικύρωση διαδρομής

no
no
ok

Κατάρτιση μέσω υπολογιστή

ok
ok
ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok
ok
ok

Basic

Κατάλογος Προϊόντων

ok

Προγραμματισμός της διαδρομής

ok

Αδειοδότηση και παραγγελίες βάσει διαδρομής

ok

Voyager Instant Permit

ok

Επίπεδο MARPOL

no

Ενημέρωση AVCS & AIO

no

Ενημερώσεις ADP& eNP

no

Pay As You Sail*

no

Προβολή ENC

no

Εντοπισμός σκαφών*

no

V-Drive

no

Υπέρθεση ψηφιακών εκδόσεων του Ναυαρχείου

no

Προειδοποιήσεις Περιοχής Πλεύσης (Navarea)

no

Επίπεδο πειρατείας

no

Τεκμηρίωση προγράμματος διάπλου

no

Αυτόματη δρομολόγηση από λιμένα σε λιμένα

no

Επικύρωση διαδρομής

no

Κατάρτιση μέσω υπολογιστή

ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

Essential

Κατάλογος Προϊόντων

ok

Προγραμματισμός της διαδρομής

ok

Αδειοδότηση και παραγγελίες βάσει διαδρομής

ok

Voyager Instant Permit

ok

Επίπεδο MARPOL

ok

Ενημέρωση AVCS & AIO

ok

Ενημερώσεις ADP& eNP

ok

Pay As You Sail*

ok

Προβολή ENC

ok

Εντοπισμός σκαφών*

ok

V-Drive

ok

Υπέρθεση ψηφιακών εκδόσεων του Ναυαρχείου

ok

Προειδοποιήσεις Περιοχής Πλεύσης (Navarea)

ok

Επίπεδο πειρατείας

ok

Τεκμηρίωση προγράμματος διάπλου

ok

Αυτόματη δρομολόγηση από λιμένα σε λιμένα

no

Επικύρωση διαδρομής

no

Κατάρτιση μέσω υπολογιστή

ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

Professional

Κατάλογος Προϊόντων

ok

Προγραμματισμός της διαδρομής

ok

Αδειοδότηση και παραγγελίες βάσει διαδρομής

ok

Voyager Instant Permit

ok

Επίπεδο MARPOL

ok

Ενημέρωση AVCS & AIO

ok

Ενημερώσεις ADP& eNP

ok

Pay As You Sail*

ok

Προβολή ENC

ok

Εντοπισμός σκαφών*

ok

V-Drive

ok

Υπέρθεση ψηφιακών εκδόσεων του Ναυαρχείου

ok

Προειδοποιήσεις Περιοχής Πλεύσης (Navarea)

ok

Επίπεδο πειρατείας

ok

Τεκμηρίωση προγράμματος διάπλου

ok

Αυτόματη δρομολόγηση από λιμένα σε λιμένα

ok

Επικύρωση διαδρομής

ok

Κατάρτιση μέσω υπολογιστή

ok

Υποστήριξη πελατών 24/7

ok

* Απαιτεί συνδρομή στις ψηφιακές εκδόσεις του Ναυαρχείου

Πρόσθετα του Voyager Planning Station

Οι ακόλουθες εφαρμογές είναι επίσης διαθέσιμες για την ενίσχυση της εμπειρίας των πληρωμάτων με το Voyager Planning Station.

Δρομολόγηση με βάση τον καιρό

Ψηφιακά NtMs και χαράξεις Βρετανικού Ναυαρχείου

Κανονισμοί κράτους σημαίας

Εθνικά ψηφιακά NtMs και χαράξεις

Voyager eBook

Μάθετε περισσότερα για το Voyager Worldwide

Δείτε το εν δράση

Δείτε δείγματα επίδειξης

Καλέστε μας στο +30 216 400 5000 ή κάντε κλικ για να ζητήσετε επιστροφή κλήσης

Ζητήστε να σας καλέσουμε