Επιστροφή

September 21, 2022

Ειδήσεις, Press Releases

O Voyager Worldwide ανοίγει το πρώτο Voyager Living Lab στη Σιγκαπούρη

Η νέα πρωτοβουλία συνεργασίας και καινοτομίας θα επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση των ταξιδίων από λιμένα σε λιμένα και στις πολύ έγκαιρες αφίξεις λιμένων για την υποστήριξη των στόχων του ΔΝΟ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

O Voyager Worldwide ανοίγει το πρώτο Voyager Living Lab στη Σιγκαπούρη

Η εταιρεία Voyager Worldwide άνοιξε σήμερα τις πρώτες εγκαταστάσεις Voyager Living Lab στη Σιγκαπούρη. Το Voyager Living Lab είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας αφιερωμένη στην ενθάρρυνση, τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της ναυτιλιακής καινοτομίας με γνώμονα τους χρήστες, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ταξιδιών από λιμένα σε λιμένα και τη συμβολή στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση στη Σιγκαπούρη, ο Kent Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της Voyager Worldwide δήλωσε: «Προκειμένου να επιτευχθούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης, ο κλάδος της ναυτιλίας πρέπει να είναι πιο διασυνδεδεμένος ώστε να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και να προσφέρει βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πιστεύουμε ότι μόνο συνεργαζόμενοι με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρο τον κλάδο θα είμαστε σε θέση να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό της ψηφιοποίησης και να δημιουργήσουμε τη βέλτιστη αξία για τους οργανισμούς.»
Σε συνεργασία με την MPA, την SSA και το πρόγραμμα Pier 71 Accelerator στη Σιγκαπούρη, το Living Lab θα είναι επίσης ένα περιβάλλον εκκολαπτηρίων για ναυτιλιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν με πιο καθιερωμένους ναυτιλιακούς οργανισμούς για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε ευρύτερες θαλάσσιες προκλήσεις.
Το Voyager Living Lab θα συνεργαστεί επίσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία για να διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη των ταλέντων που απαιτούνται για την προώθηση της ναυτιλιακής καινοτομίας, παρέχοντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, υποστηρίζοντας μεταπτυχιακά προγράμματα και έργα και δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία.
Το Voyager Living Lab παρέχει 2240 τετραγωνικά πόδια φυσικού χώρου με ένα μοναδικό συνδυασμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για τη δοκιμή ιδεών, πρωτοτύπων, εννοιών και νέων προϊόντων σε πραγματικό πλαίσιο. Παρέχει επίσης έναν χώρο για εκδηλώσεις και συναντήσεις που σχετίζονται με την καινοτομία και τη ναυτιλιακή τεχνολογία. Οι εγκαταστάσεις εντός του Living Lab περιλαμβάνουν:
• Πρόσβαση σε υποδομές ΤΠ βασισμένες στο υπολογιστικό νέφος και πόρους δεδομένων
• Υποστήριξη από εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας και παρόχους υπηρεσιών δεδομένων του Living Lab
• Υποστήριξη από τις τοπικές ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης και Προϊόντων της Voyager Worldwide
• Ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων αιθουσών συνεδριάσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις χωρητικότητας
• Απεριόριστες ποσότητες καφέ και σνακ
Το πιο σημαντικό είναι ότι το Voyager Living Lab είναι ένας χώρος ελεύθερης πρόσβασης, όπου οι προγραμματιστές, οι χρήστες, οι συνεργάτες και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να συναντηθούν για να δημιουργήσουν ιδέες, να ορίσουν και να αναπτύξουν λύσεις. Όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το χώρο θα πρέπει να επισκεφθεί τη διεύθυνση www.voyagerww.com για να μάθει περισσότερα.
Οργανισμοί που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο από όλο τον ναυτιλιακό τομέα, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καλούνται να συμμετάσχουν στην κοινότητα, να χρησιμοποιήσουν τον χώρο και να και να είναι μέρος του προγράμματος συνεργασίας του Voyager Living Lab,
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Avonda Lim ή Kenichiro Oota

Κοινοποίηση
Please take a ticket and get in line Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας; Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας; Πυρηνική ενέργεια – έρχεται σε ένα πλοίο κοντά σας;

Θα μπορούσατε σύντομα να ταξιδεύετε με ένα πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορ…

August 16, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs