Επιστροφή

August 31, 2023

Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό τοπίο, αποτελώντας κινητήρια δύναμη πίσω από τις επενδυτικές αποφάσεις, με αντίκτυπο που θα αγγίξει όχι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα μοντέλα διανομής τους και τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού.

Όχι, δεν είναι ο δείκτης έντασης άνθρακα (CII), ούτε ο υφιστάμενος δείκτης ενεργειακής απόδοσης πλοίων (EEXI), αλλά η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG) ένα μέσο για να αποδειχθεί ότι η επιχείρηση επιδεικνύει καλή πρακτική και επιθυμία για συνεχή βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG) είχε μέχρι σήμερα τον πιο απτό αντίκτυπό του στον τραπεζικό τομέα, καθώς οι δανειστές προσπάθησαν να απομακρυνθούν από έργα που παράγουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, διακινδυνεύουν πιθανή εκμετάλλευση της εργασίας και στερούνται κατάλληλων προτύπων για την εταιρική συμπεριφορά.

Οι τράπεζες της ναυτιλίας κινούνται με ταχείς ρυθμούς προς την αύξηση του ποσοστού των δραστηριοτήτων τους που αντικατοπτρίζει την ατζέντα της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), αλλά δεδομένου ότι η πλειονότητα των φορτίων που διακινεί ο κλάδος είναι υδρογονάνθρακες με τη μία ή την άλλη μορφή, η πλήρης εγκατάλειψη της ενεργειακής ναυτιλίας θα ήταν τουλάχιστον ανέφικτη.

Αυτές οι καλές προθέσεις δεν έχουν σταματήσει την κριτική για την τοποθέτηση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς οι επικριτές του την χλεύασαν ως οπουδήποτε μεταξύ «αφύπνισης» και άνευ νοήματος. Μια μορφή σήμανσης αρετής που παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα να εμφανίζονται άριστες χωρίς τις επακόλουθες ρυθμιστικές γραμμές βάσης.

Η τάση προς τη χρήση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) ως δείκτη αναφοράς και μηχανισμού αξιολόγησης δεν πρόκειται να εξαλειφθεί. Πράγματι, η χρήση της στη ναυτιλία πρόκειται να είναι πολύ ενθαρρυντική.

Το Splash 24-7 αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο του Plymouth του Ηνωμένου Βασιλείου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο και δείκτη μεθοδολογίας υποβολής εκθέσεων Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα, υποστηριζόμενης από τη συμβολή μιας συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων του κλάδου.

Διαμορφωμένος με σκοπό την κάλυψη των κενών στην αξιόπιστη συγκριτική αξιολόγηση στον ναυτιλιακό τομέα, ο δείκτης καλύπτει αρχικά περισσότερες από 70 ναυτιλιακές εταιρείες. Στόχος είναι η παροχή ενός ολιστικού πλαισίου αναφοράς και μεθοδολογίας ευρετηρίασης που θα δώσει τη δυνατότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδείξουν ένα ακριβές και μετρήσιμο προφίλ Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) με μια τυποποιημένη μέθοδο αναφοράς.

Ανακοινώνοντας τον νέο δείκτη, ο Δρ Σταύρος Καραμπερίδης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τις θαλάσσιες μεταφορές στο Πανεπιστήμιο του Plymouth, δήλωσε ότι ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τον κλάδο μέσω μιας μεταβατικής και δύσκολης περιόδου, μειώνοντας τον χρόνο και την πολυπλοκότητα που απαιτούνται ώστε οι εταιρείες να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τη θέση τους.

Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι ότι οι δημιουργοί του δείκτη – χωρίς ν’ αναφέρουμε τους χρήστες του – θα πρέπει να διανύσουν κάποια απόσταση πριν πειστούν από τους αριθμούς που παράγει.

Μια πρόσφατη έκθεση στους Financial Times διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που έχουν υψηλή βαθμολογία στις μετρήσεις Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) δημιουργούν τόση ρύπανση όσο και οι εταιρείες με χαμηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με την Scientific Beta, έναν πάροχο δεικτών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Scientific Beta πιστεύει ότι οι αξιολογήσεις Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) δεν έχουν καμία σχέση με την ένταση του άνθρακα, ακόμη και όταν το περιβαλλοντικό στοιχείο εξετάζεται μεμονωμένα. Συνεχίζει υποδεικνύοντας ότι λίγοι αναλυτές έχουν εξετάσει λεπτομερώς τους συσχετισμούς που προκαλούν την αποτελεσματική ακύρωση των μειώσεων της έντασης του άνθρακα.

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω ισχυρής ζήτησης για επενδύσεις Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), με τα «βιώσιμα» ταμεία να προσελκύουν παγκοσμίως καθαρές εισροές ύψους 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την Morningstar, ενώ ο υπόλοιπος κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων παρουσίασε εκροές ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ερευνητές εξέτασαν 25 διαφορετικές βαθμολογίες Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) από τρεις μεγάλους παρόχους αξιολογήσεων. Διαπίστωσαν ότι το 92% της μείωσης της έντασης άνθρακα που κερδίζουν οι επενδυτές σταθμίζοντας αποκλειστικά τα αποθέματα για την ένταση άνθρακα χάνεται όταν προστίθενται οι βαθμολογίες Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG). Ακόμη και μόνο η χρήση περιβαλλοντικών βαθμολογιών, αντί της πλήρους αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), οδηγεί σε σημαντική επιδείνωση της πράσινης απόδοσης, κατέληξαν.

Ακόμη χειρότερα, ο συνδυασμός των κοινωνικών αξιολογήσεων ή των αξιολογήσεων διακυβέρνησης με τις περιβαλλοντικές βαθμολογίες δημιουργεί συνήθως χαρτοφυλάκια που είναι λιγότερο πράσινα από τον συγκρίσιμο δείκτη που σταθμίζεται με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με τις κοινωνικές βαθμολογίες και τις βαθμολογίες διακυβέρνησης να αντιστρέφουν πλήρως τον στόχο μείωσης του άνθρακα. Η εξήγησή τους είναι απλώς ότι η συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών ΠΚΔ και της έντασης άνθρακα μιας εταιρείας είναι κοντά στο μηδέν.

Το αναπόφευκτο συμπέρασμα είναι ότι η εστίαση στην ΠΚΔ δεν βοηθά απαραίτητα τον επενδυτή να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή να επιτύχει οποιονδήποτε άλλο συγκεκριμένο στόχο. Επειδή οι αξιολογήσεις ΠΚΔ είναι ένα συνολικό προϊόν, η φύση τους είναι να εξετάζουν μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες, οπότε η συσχέτιση με έναν μόνο παράγοντα θα είναι πάντα δύσκολη.

Τελικά, οι επιπτώσεις για τη ναυτιλία μπορεί να εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες επιλέγουν να αναπτύξουν μια βαθμολογία ή μια βαθμολογία δείκτη. Ως μέσο επίδειξης της απόδοσης στους εργαζόμενους σε μια ιδιωτική εταιρεία, η έλλειψη συσχέτισης μπορεί να έχει λιγότερη σημασία. Ως εξωτερικό εργαλείο για χρήση με τους δημόσιους μετόχους, τους επενδυτές και τους πελάτες, η χρήση της ΠΚΔ ως εμπειρικού μέτρου καλών προθέσεων που μετατράπηκε σε δράση μπορεί να έχει κάποια απόσταση να καλύψει.

Κοινοποίηση

Similar Blogs

Read all posts
Voyager Worldwide celebrates World Maritime Day with Mission to Seafarers Voyager Worldwide celebrates World Maritime Day with Mission to Seafarers

From left to right; Our Voyager team – Rudolph Jose Razul, Tulika Prasad, Wen Bin Loy, Rain Pang, Adam Moszczynski and Chenny Lau.   …

September 28, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Please take a ticket and get in line Please take a ticket and get in line

Industry newspaper Tradewinds recently reported that shipowners desperate to get passage through the canal are likely to break the record for the…

September 21, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs

Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας; Είναι η Περιβαλλοντική Κοινωνική Διακυβέρνηση (ESG)πιο παρεξηγημένο ακρωνύμιο της ναυτιλίας;

Έχει περιγραφεί ως παράγοντας αλλαγής του παιχνιδιού που θα αναδιαμορφώσει το …

August 31, 2023 – Ειδήσεις, Voyager Blogs