Επιστροφή

December 16, 2021

Ειδήσεις, Voyager Blogs

Μια πιο ξεκάθαρη όψη της μεγάλης εικόνας

Ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, πίσω στο σημείο που βρισκόταν πριν από μια δεκαετία. Η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι μελλοντικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι επιπτώσεις που θα έχουν στην αγορά εμφανίζει ήδη απτά αποτελέσματα.

Ενώ η επιβράδυνση στη σύναψη συμβάσεων για νέα σκάφη έχει αντικατασταθεί από τη βιασύνη για παραγγελία χωρητικότητας  φορτίου με πρόωση διπλού καυσίμου ή όσο το δυνατόν περισσότερη  ενσωματωμένη επιλεκτικότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά.

Εν τω μεταξύ, η πανδημία έχει ρίξει σύννεφα πάνω από τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να λειτουργούν κανονικά και η ανάκαμψη από το πρώτο κύμα διαταραχών έχει προκαλέσει τόσο έντονη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα που ακόμη και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης το έχουν προσέξει.

Η COVID-19 θα συνεχίσει να έχει επιπτώσεις στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα, οι πλοιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει για άλλη μια φορά να προσπαθήσουν να καθορίσουν την πιο αποτελεσματική τους πορεία προς τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ενώ θα συνεχίσουν να διατηρούν το επίπεδο των κερδών τους.

Η ρυθμιστική αβεβαιότητα παραμένει το ζήτημα που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τη Lloyd’s List.  Περισσότερο από το 45% των ερωτηθέντων ανέφερε τη ρυθμιστική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις τα επόμενα πέντε χρόνια, υποδηλώνοντας μια αυξανόμενη ανησυχία για τον ρυθμό και την ομοιομορφία των μέτρων για το κλίμα που πρόκειται να επιβληθούν στον ναυτιλιακό τομέα.

Αυτή είναι μόνο μια μικρή αλλαγή σε σχέση με τον περασμένο χρόνο, όταν οι εμπορικές κυρώσεις και οι κανονισμοί αναφέρθηκαν ως μεταξύ των ζητημάτων που προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο ο αριθμός των ατόμων που κατονομάζουν τον κανονισμό ως κίνδυνο αυξήθηκε. Το κόστος συμμόρφωσης (καθώς και η αναστάτωση στην αλυσίδα εφοδιασμού) ήταν το δεύτερο και τρίτο σημαντικότερο ζήτημα που απασχολούσε τους πλοιοκτήτες.

Η ναυτιλία έχει κάθε λόγο να ανησυχεί, αν και ίσως η βραχυπρόθεσμη πορεία προς τα εμπρός είναι πιο ξεκάθαρη από όσο πιστεύει. Παρόλο που η πρόσφατη MEPC δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει σε μια δέσμευση για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη ναυτιλία έως το 2050, συμφώνησε να επανεξετάσει τους υπάρχοντες κανονισμούς.

Αυτοί περιλαμβάνουν το EEXI, το οποίο αν και δαπανηρό δεν θα πρέπει να αποδεικνύεται να προκαλεί μεγάλο πρόβλημα συμμόρφωσης και ο δείκτης έντασης διοξειδίου του άνθρακα (CII) που πιθανώς να προκαλεί. Η δέσμευση της MEPC θα μπορούσε να  βλέπει τις απαιτήσεις του CII να γίνονται πιο αυστηρές στο μέλλον, δημιουργώντας πονοκέφαλο στους πλοιοκτήτες που αγωνίζονται να αποφασίσουν πού να επενδύσουν και πώς να κάνουν τα υπάρχοντα πλοία πιο αποτελεσματικά.

Η πιο μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα περιστρέφεται εν μέρει γύρω από το πότε θα συμφωνηθεί η εισφορά άνθρακα, καθώς και τον αντίκτυπο της τιμής του άνθρακα, όταν το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ επεκταθεί στη ναυτιλία.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Lloyd’s List αποκάλυψαν μια διχασμένη άποψη του κλάδου σχετικά με το πόσο γρήγορα θα προκύψει η αναμενόμενη ρύθμιση που απαιτεί από τα πλοία να απαλλαγούν από τον άνθρακα. Ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων πίστευε ότι θα επιβάλλονταν φόρος άνθρακα στη ναυτιλία είτε μέχρι το 2025 είτε το 2030, περίπου το 20% είπε ότι δεν περίμενε να δει φόρους μετά το 2035 και πάνω από το 10% δήλωσε ότι δεν θα συνέβαινε καθόλου. Έχει προταθεί μια εισφορά ως τρόπος να αυξηθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την κάλυψη του κόστους των ανανεώσιμων καυσίμων, της υποδομής εφοδιασμού μεσαίου ρεύματος και της τεχνολογίας των πλοίων.

Εν τω μεταξύ, και με την ημερομηνία εφαρμογής του 2023 για τα EEXI και CII να πλησιάζει, τα αποτελέσματα της έρευνας του 2021 υπογράμμισαν μια μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στον επείγοντα χαρακτήρα της μετασκευής που σχετίζεται με την απόδοση στην υπάρχουσα χωρητικότητα και την απόσβεση των ψηφιακών επενδύσεων.

Όταν ζητήθηκε το 2020 να κατατάξει την καλύτερη επενδυτική ευκαιρία για τη ναυτιλία, η πλειονότητα επέλεξε την ψηφιοποίηση με τον εκσυγχρονισμό της αποδοτικότητας στη δεύτερη θέση. Κάνοντας την ίδια ερώτηση, φέτος οι προτεραιότητες άλλαξαν με την πλειοψηφία να δίνει προτεραιότητα στις μετασκευές και λιγότερες ψηφοφορίες υπέρ της ψηφιοποίησης.

Η αλλαγή στις απαντήσεις υποδηλώνει ότι καθώς οι ανησυχίες έχουν αυξηθεί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της ρύθμισης για τον άνθρακα, η πιο άμεση απαίτηση για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών έχει αυξηθεί περισσότερο από το δυναμικό μεσοπρόθεσμης απόσβεσης που προσφέρουν ορισμένες ψηφιακές επενδύσεις.

Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι τα δύο είναι αδιαίρετα, καθώς οι επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης μπορούν να συγκριθούν μόνο με την αύξηση των ψηφιακών εργαλείων που διατίθενται στους ναυτικούς και τους διαχειριστές στόλου.

Ο Michael Parker, πρόεδρος των ναυτιλιακών υποθέσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης της τράπεζας  χρηματοδότησης πλοίων Citi είπε στη Lloyd’s List ότι «η μετασκευή θα είναι μακράν η πιο σημαντική κεφαλαιουχική δαπάνη μέχρι το 2050».

Σύμφωνα με τον κ. Parker, η COVID-19 έχει καταλύσει τη δράση φέτος και απαίτησε επανεκτίμηση των προτεραιοτήτων για πολλούς στον κλάδο. Προτείνει επίσης ότι ο ρυθμός της αλλαγής να επιταχύνεται σε ολόκληρο τον κλάδο και όσοι δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της απαλλαγής από εκπομπές άνθρακα θα κινδυνεύουν όλο και περισσότερο.

Αυτή η συνειδητοποίηση έχει κεντρίσει το αυξημένο ενδιαφέρον για την πράσινη χρηματοδότηση, όπου ο δανεισμός εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την τεχνολογία που εφαρμόζει τις υποσχεθείσες αποταμιεύσεις. Ειδικοί έχουν εμφανιστεί για να βοηθήσουν τους πλοιοκτήτες να κατανοήσουν ποιες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν καθαρότερες λειτουργίες και να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτήν τη χρηματοδότηση.

Παρόλο που η MEPC απέτυχε να επαναλάβει τις μεγάλες δηλώσεις που έγιναν στο COP26, ο κλάδος δεν πρέπει να είναι πολύ μπερδεμένος με την κατεύθυνση ταξιδιών του κλάδου. Ο κανονισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται, μόνο ο χρόνος είναι αβέβαιος. Και όπως προειδοποιεί ο Parker, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να επενδύσουμε σε λύσεις χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. «Αν δεν είσαι πρωτεργάτης ή πολύ κοντά στο να είσαι πρωτεργάτης, μπορεί να μείνεις πίσω και πράγματι να αφήσεις έξω το μέλλον αυτού του κλάδου».

Κοινοποίηση
Week 21 2022: Top picks from this week’s latest publication releases Week 21 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

May 19, 2022 – Ειδήσεις, New Editions

Voyager Worldwide enhances Fleet Insight service with vessel tracking and alerts Voyager Worldwide enhances Fleet Insight service with vessel tracking and alerts

Η βελτιωμένη παρακολούθηση του ταξιδιού και οι επείγουσες προειδοποιήσεις, οι …

May 17, 2022 – Voyager Product Announcements, Ειδήσεις, Press releases

Week 20 2022: Top picks from this week’s latest publication releases Week 20 2022: Top picks from this week’s latest publication releases

This week’s New Editions Top picks from this week’s latest maritime publication releases and important regulatory guidance for each title …

May 12, 2022 – Ειδήσεις, New Editions